AZM, Utami Hayashishita & Momo Watanabe vs. Kagetsu, Andras Miyagi & Natsu Sumire

AZM, Utami Hayashishita & Momo Watanabe vs. Kagetsu, Andras Miyagi & Natsu Sumire

AZM, Utami Hayashishita and Momo Watanabe challenge Kagetsu, Andras Miyagi and Natsu Sumire for the Artist of Stardom Championship.

Add to list

No account yet? Register