Akane Fujita, Mochi
Natsumi & Suzu Suzuki vs. Unagi Sayaka, Mina Shirakawa & Waka Tsukiyama

Akane Fujita, Mochi Natsumi & Suzu Suzuki vs. Unagi Sayaki, Mina Shirakawa & Waka Tsukiyama

Cosmic Angels (Unagi Sayaka, Mina Shirakawa and Waka Tsukiyama) takes on Prominence (Arkane Fujita, Mochi Natsumi and Suzu Suzuki).

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register