Kairi Hojo, Mayu Iwatani & Io Shirai vs. Kagetsu, Hana Kimura & Kyoko Kimura

Kairi Hojo, Mayu Iwatani & Io Shirai vs. Kagetsu, Hana Kimura & Kyoko Kimura

Kairi Hojo, Mayu Iwatani and Io Shirai defend their Artist of Stardom Titles against Kagetsu, Hana Kimura and Kyoko Kimura.
Add to list

No account yet? Register