Jungle Kyona, Natsuko Tora & Kaori Yoneyama vs. Starlight Kid, Tam Nakano & Shiki Shibusawa

Jungle Kyona, Natsuko Tora & Kaori Yoneyama vs. Starlight Kid, Tam Nakano & Shiki Shibusawa

Jungle Kyona, Natsuko Tora and Kaori Yoneyama defend their Artist of Stardom Titles against Starlight Kid, Tam Nakano and Shiki Shibusawa.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register